top of page

BLOG

Zoeken
  • ATO-amstelveen

De zomervakantie zit er weer op!


Dit betekent dat er veel leerlingen vanuit Amsteltaal of De Taalschool fulltime instromen op de scholen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel. Het ging om ruim 40 leerlingen!!

Eén van onze mooie taken is om de brug te leggen tussen de taalvoorzieningen en de reguliere scholen. Hoe doen wij dat?

We observeren de leerlingen in de taalvoorziening, overleggen met de leerkrachten en hebben vervolgens contact met de leerkrachten van de reguliere school. Op sommige scholen komen we eerst langs om het IOP/OPP van de leerling door te nemen, op andere scholen komen we meteen ook observeren in de klas en bij weer andere scholen plannen we alleen een afspraak over 5 weken in om te komen evalueren. Alle leerkrachten krijgen in ieder geval onze handreiking (zie www.ato-amstelveen.com).

Deze overstap begeleiden wij omdat er immers niet altijd verwacht kan worden dat een leerling na één jaar onderwijs binnen een taalvoorziening (volledig) aan kan sluiten bij de groep in het regulier onderwijs. Soms vraagt dat om een geheel plan op maat en soms zijn een paar tips wat betreft inzet van de thuistaal, voorbereiding en verwerking al genoeg. Welk materiaal gebruik je, op welk niveau en hoe organiseer je instructiemomenten? Wij begeleiden de leerkrachten in het zoeken naar de antwoorden op dergelijke vragen.


Kortom, we zijn al op veel scholen te gast geweest in diverse groepen en hebben ook nieuwe materialen en mooie lessen gezien! Een aantal hiervan willen we graag met jullie delen:


- Naar aanleiding van een les woordenschat met behulp van het programma LOGO 3000 laat Hanna, leerkracht van Amsteltaal, haar bovenbouwleerlingen een oplossing bedenken voor mensen die blind, doof of stom zijn. O. komt met geniale oplossingen.- In de klas van Nicolette, leerkracht bij De Taalschool, zagen we een letterspelmat in actie. Met deze mat kun je allerlei leuke activiteiten doen. Ook zeer goed te gebruiken in het regulier onderwijs!

- In de klas van John, leerkracht bij Amsteltaal, leren de leerlingen Taalraps! Door middel van deze raps gaan de leerlingen onder begeleiding van John actief aan de slag met een van de lastigste aspecten van het leren van een nieuwe taal: het oefenen van een natuurlijke spreektaal met een juist accentgebruik. Taalraps zijn ritmisch begeleide 'riedels' of 'raps' waarbij het ritme helpt bij het leren van het natuurlijke patroon van accentuering in het Nederlands.

- In de klas van Nathalie, leerkracht op De Zwaluw, zagen we een emoji-sleutelhanger. Een leerling die de taal nog weinig machtig is, kan zo toch een beetje communiceren!Voor nog meer voorbeelden kijk vooral in onze handreikingen...


Veel succes in het nieuwe jaar! Mocht je vragen en of advies nodig hebben, weet je ons als Ambulant taalondersteuners van Amstelland en Amstelwijs te vinden!


47 weergaven0 opmerkingen

Het begin is er! De Duitse kinderboeken zijn binnen, nu de rest nog. Als ATO zijn we een meertalige kinderboekencollectie aan het verzamelen. Met deze collectie willen we de scholen van Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel langs gaan inclusief leuke lesideeën.

Bijvoorbeeld: kies een boek in een taal die je niet kent en bestudeer vier bladzijden. Welke woorden herken je en lijken misschien wel op het Nederlands?

Of: kies een boek in een taal met een ander alfabet. Zoek op de eerste bladzijden een woord wat je mooi vindt of grappig (misschien een heel lang woord? Of een woord met veel gekke tekens), probeer dan uit te zoeken wat het betekent, gebruik bijvoorbeeld de translate app. Probeer het woord daarna na te schrijven.

Of: pak twee dezelfde boeken in een andere taal en probeer een woordenlijst te maken van woorden die elkaars vertaling zijn.


Meer ideeën volgen, en hopelijk ook meer boekenpakketten!36 weergaven0 opmerkingen
  • ATO-amstelveen

Donderdag 16 mei volgden we een vorming (= Vlaams voor studiedag) bij Centrum voor Taal en Onderwijs in Leuven (cteno.be). Het onderwerp was: wat is taalbeleid en hoe kun je taalbeleid vormgeven op je school. Het grootste inzicht dat we hebben verkregen is dat taalbeleid eigenlijk niet geschreven moet worden door een taalspecialist, maar dat het gemaakt moet worden met het team. Kort samengevat zou dit zo moeten gaan:

Er moet een visie zijn op taalbeleid (we willen dat elke leerling bij ons op school een optimale taalontwikkeling heeft), daaruit volgt een kijkwijzer om een goed beeld te krijgen op een bepaald onderdeel op school (bijvoorbeeld spreekvaardigheid, of communicatie met de ouders) en daarna wordt er een taalbeleidsplan opgesteld met concrete acties om bepaalde aspecten van die kijkwijzer te optimaliseren.

Het implementeren van een visie en het taalbeleidsplan vraagt om de betrokkenheid van het hele team (al kan een kernteam bepaalde voorzetten en uitwerkingen doen) gedurende het totale proces, transparante communicatie en regelmatige evaluaties en vooral ook vervolgafspraken over borging. Ook moet er focus zijn, zodat je voor een bepaalde periode (een schooljaar) specifieke speerpunten hebt waar aan wordt gewerkt. Aan tien dingen tegelijk werken zou ideaal zijn, maar niet haalbaar. Maak duidelijke afspraken wie wat wanneer doet en wie daar 'toezicht' op houdt en hoe er geëvalueerd wordt.


Wij hebben in ieder geval veel inspiratie opgedaan en zien er naar uit om zo'n traject met een schoolteam aan te gaan.72 weergaven0 opmerkingen
bottom of page