top of page
Anker 10
Inzet ATO-team

 In samenspraak met directies zijn een aantal kernactiviteiten van de ATO vastgesteld. Een uitgangspunt daarbij is de samenwerking tussen de scholen, daarom zullen bepaalde onderwerpen samenwerkingsverband-breed aan bod komen.

IMG_20190402_131419554.jpg
Doorstroom van leerlingen vanuit de Taalscholen 

Elke leerkracht die een leerling in de klas krijgt/heeft die definitief uitstroomt vanuit Amsteltaal van Amstelwijs of de Taalschool van Amstelland wordt door de ATO begeleid. Afhankelijk van het arrangement zal deze begeleiding meer of minder intensief zijn. Er zijn 2 arrangementen mogelijk: intensief en basis. De arrangementen zien er vanaf januari als volgt uit:

Intensief arrangement

De ATO’ers observeren de leerling op de taalschool en sluiten (indien mogelijk) aan bij de warme overdracht. Na de uitstroom voeren de ATO’ers (rond de tweede week) een gesprek met de leerkracht van de ontvangende school. In dit gesprek wordt besproken hoe het gaat, welke knelpunten de leerkracht ervaart en worden er tips en handelingsadviezen gegeven. Zes weken na de start op de reguliere school observeert de ATO’er de leerling in klas, volgt er een nagesprek en wordt er een opvolggesprek gesprek. Indien nodig herhaalt dit proces zich.

 

Basis arrangement

Na uitstroom mailen de ATO’ers rond de vierde week een korte vragenlijst met betrekking tot het welbevinden en de onderwijsbehoefte van de leerling. In deze mail wordt de leerkracht uitgenodigd voor een inloopspreekuur (telefonisch/ online) waar de leerkracht zijn/haar vragen kan stellen. Waar nodig of gewenst kunnen de ATO’ers in de klas komen observeren.

Bij elke start van de begeleiding zullen we de leerkrachten onze handreiking geven (voor onderbouw en voor midden- & bovenbouw).

Terug naar boven

Advies geven mbt onderwijs aan meertalige leerlingen 

Ook met heel specifieke vragen kunnen scholen ons benaderen. Over een bepaalde leerling uit je groep, een methode waar je mee werkt of dat je een vraag hebt over de communicatie met ouders. Misschien kun je eerst even kijken of je op onze pagina met achtergrondinformatie een antwoord kunt vinden op je vraag. Anders kun je het formulier invullen op onze contact-pagina.
 

Terug naar boven

Inspiratiebijeenkomsten 

In samenspraak met IB en MT kunnen we ook een training ontwikkelen voor het gehele team of aan de slag gaan met een specifieke bouw van jullie school. Je kunt denken aan een training op het gebied van traumasensitief lesgeven, het functioneel inzetten van de thuistalen van de leerlingen of bijvoorbeeld woordenschatdidactiek. In de specifieke bouwen kunnen we bijvoorbeeld helpen bij het ontwikkelen van materialen bij de zaakvakmethodes of bijvoorbeeld de kleuterleerkrachtvaardigheden op het gebied van klanklessen verbeteren.

Klik voor het overzicht van de bestaande trainingen hier op: Bestaande trainingen.

Terug naar boven


 

Coaching on the job
Wanneer leerkrachten, onderwijsassistenten of leerkrachtondersteuners hier behoefte aan hebben, kunnen ze advies van de ATO

inroepen voor 'coaching on the job',  wat zal inhouden dat één van de ATO'ers lessen aan NT2 leerlingen zal komen observeren,
feedback zal geven en zal adviseren hoe inhoudelijk en praktisch beter om te gaan met NT2 onderwijs. 

Op onze contact-pagina kun je het formulier invullen.
Terug naar boven

Advies geven over het ontwikkelen van meertalig taalbeleid 

‘Taalbeleid is de structurele en strategische poging van een schoolteam om de onderwijspraktijk aan te passen aan de taalleerbehoeften van de leerlingen met het oog op het bevorderen van hun algehele ontwikkeling en het verbeteren van hun onderwijsresultaten.’ (Van den Branden, K., (2010). Handboek taalbeleid basisonderwijs. Leuven: Acco, p.11)

 

De ene school in Amstelveen heeft het taalbeleid al op papier staan terwijl de andere school nog zoekende is naar de juiste vorm. De ATO'ers willen graag good-practices verzamelen en zo input geven voor het specifieke taalbeleid bij jullie op school.

Terug naar boven

Anker 2
Anker 3
Anker 4
Anker 7
Anker 8
Anker 9
bottom of page