Diensten

Hoe gaat de ATO aan de slag?

In de eerste periode zullen Ellen en Frederike de tijd nemen om alle scholen te bezoeken en kennis te maken. Met de IB-ers zullen zij de knelpunten in de verschillende leerjaren vaststellen. Daarna zullen Ellen en Frederike, in samenspraak met directies en het team, een passend begeleidingstraject of passende training samenstellen voor de school. Een uitgangspunt daarbij is ook de samenwerking tussen de scholen, daarom zullen bepaalde onderwerpen samenwerkingsverband-breed aan bod komen.

Inventarisatie knelpunten

In februari en maart 2019 hebben Ellen en Frederike kennis gemaakt met IB-ers (en directie) op alle scholen van Amstelland en Amstelwijs. Door middel van een vragenlijst hebben zij een inventarisatie gemaakt van de knelpunten met betrekking tot het onderwijs aan meertalige leerlingen. In de tweede week van april zijn de bevindingen gepresenteerd bij twee directiebijeenkomsten.

Terug naar boven

Uitstroombegeleiding Amsteltaal en de Taalschool

Elke leerkracht die een leerling in de klas krijgt/heeft die definitief uitstroomt vanuit Amsteltaal van Amstelwijs of de Taalschool van Amstelland wordt door de ATO begeleid. Afhankelijk van het arrangement zal deze begeleiding meer of minder intensief zijn. Er zijn 2 arrangementen mogelijk: intensief en basis. Arrangement intensief betekent dat we meedenken vanaf de uitstroom en met de leerkracht (en IB) nadenken over een individuele leerlijn voor de leerling in de reguliere klas. We zullen observeren in de klas en ook in samenspraak met de IB nadenken over hoe deze leerling goed gevolgd kan blijven worden. Arrangement basis houdt in dat we na 4 weken langskomen op de school om te observeren in de klas en om de voortgang van de leerling te bespreken met leerkracht en IB. Bij elke start van de begeleiding zullen we de leerkrachten onze handreiking geven (voor onderbouw en voor midden- & bovenbouw).
 

Klik hier voor het bestand ATO begeleiding uitstroom om te zien hoe het stroomschema van de uitstroombegeleiding gaat. Klik op dit bestand Tijdspad om te zien hoe het tijdspad eruit ziet van een nieuwkomer in Amstelveen van aanmelding bij het centraal informatieloket tot en met de uitstroom vanaf een taalvoorziening.

Terug naar boven

Individuele casussen 

Het kan zijn dat je met een heel specifieke vraag zit. Over een bepaalde leerling uit je groep, een methode waar je mee werkt of dat je een vraag hebt over de communicatie met ouders. Misschien kun je eerst even kijken of je op onze pagina met achtergrondinformatie een antwoord kunt vinden op je vraag. Anders kun je het formulier invullen op onze contact-pagina.

Terug naar boven

Team-trainingen 

In samenspraak met IB en MT kunnen we ook een training ontwikkelen voor het gehele team of aan de slag gaan met een specifieke bouw van jullie school. Je kunt denken aan een training op het gebied van traumasensitief lesgeven, het functioneel inzetten van de thuistalen van de leerlingen of bijvoorbeeld woordenschatdidactiek. In de specifieke bouwen kunnen we bijvoorbeeld helpen bij het ontwikkelen van materialen bij de zaakvakmethodes of bijvoorbeeld de kleuterleerkrachtvaardigheden op het gebied van klankles verbeteren.

Terug naar boven

Taalbeleid ontwikkelen of verbeteren 

‘Taalbeleid is de structurele en strategische poging van een schoolteam om de onderwijspraktijk aan te passen aan de taalleerbehoeften van de leerlingen met het oog op het bevorderen van hun algehele ontwikkeling en het verbeteren van hun onderwijsresultaten.’ (Van den Branden, K., (2010). Handboek taalbeleid basisonderwijs. Leuven: Acco, p.11)

 

De ene school in Amstelveen heeft het taalbeleid al op papier staan terwijl de andere school nog zoekende is naar de juiste vorm. Wij als ATO willen graag good-practices verzamelen en zo input geven voor het specifieke taalbeleid bij jullie op school.

Terug naar boven

Regionale studiedag 

In het schooljaar 2019-2020 gaan we als ATO waarschijnlijk een regionale studiedag organiseren over onderwijs aan meertalige leerlingen. Deze dag zal voor al het personeel zijn van Onderwijsgroep Amstelland en Stichting Amstelwijs. De dag zal bestaan uit plenaire lezingen en workshops, maar er zullen ook veel uitwissel- en inspireer-momenten gecreëerd worden. De datum en het inhoudelijke programma  zullen zo snel mogelijk bekend gemaakt worden en op deze website. Mocht je suggesties hebben voor inspirerende sprekers, of andere ideeën hebben over de invulling van deze studiedag, vul dan het contactformulier in!

Terug naar boven

AmstelAcademie 

Als ATO zullen wij regelmatig trainingen/workshops/lezingen/cursussen aanbieden via de AmstelAcademie. Deze trainingen zullen voor leerkrachten van beide stichtingen beschikbaar zijn. Te denken valt aan workshops over het functioneel inzetten van de thuistalen van de leerlingen, traumasensitief lesgeven en vele andere onderwerpen.

Terug naar boven

Coördinatie initiatieven 

In Amstelveen in het algemeen, maar ook op de verschillende scholen van Amstelland en Amstelwijs worden meerderen initiatieven genomen rondom opgroeien, opvoeden en onderwijzen van meertalige kinderen. Om er voor te zorgen dat alle initiatieven zichtbaar zijn in Amstelveen en dat er uitwisseling en samenwerking plaatsvindt willen wij als ATO op de hoogte zijn van uw initiatief zodat we dit bij kunnen houden. Zodra wij horen dat er op een andere plek een idee ontstaat om hetzelfde te gaan ondernemen, kunnen wij mensen doorverwijzen of aan elkaar koppelen. Zo bundelen we onze krachten en zorgen we ervoor dat alle initiatieven toegankelijk worden voor een zo groot mogelijke groep. Het is niet de bedoeling dat wij als ATO alles gaan uitvoeren, nee, wij willen alleen op de hoogte gehouden worden zodat wij een overzicht hebben van wat er allemaal wordt ontwikkeld.

Terug naar boven

 
 
 
 
 
 
 
 

​© 2019 by ATO Amstelveen.

e.goossens@amstelwijs.nl

f.groothoff@ogamstelland.nl

Proudly created with Wix.com

Onderdeel van: