Diensten

Wat doet de ATO?

Na de start van de ambulante begeleiding in Amstelveen zijn eerst alle scholen bezocht om kennis te maken. Met de Ib'ers zijn de knelpunten in de verschillende leerjaren vaststellen. In samenspraak met directies zijn daarna een aantal kernactiviteiten van de ATO vastgesteld. Een uitgangspunt daarbij is ook de samenwerking tussen de scholen, daarom zullen bepaalde onderwerpen samenwerkingsverband-breed aan bod komen.

IMG_20190402_131419554.jpg
Uitstroombegeleiding Amsteltaal en Taalschool Amstelland

Elke leerkracht die een leerling in de klas krijgt/heeft die definitief uitstroomt vanuit Amsteltaal van Amstelwijs of de Taalschool van Amstelland wordt door de ATO begeleid. Afhankelijk van het arrangement zal deze begeleiding meer of minder intensief zijn. Er zijn 2 arrangementen mogelijk: intensief en basis. Arrangement intensief betekent dat we meedenken vanaf de uitstroom en met de leerkracht (en IB) nadenken over een individuele leerlijn voor de leerling in de reguliere klas. We zullen observeren in de klas en ook in samenspraak met de IB nadenken over hoe deze leerling goed gevolgd kan blijven worden. Arrangement basis houdt in dat we na 6 weken langskomen op de school om te observeren in de klas en om de voortgang van de leerling te bespreken met leerkracht en IB. Bij elke start van de begeleiding zullen we de leerkrachten onze handreiking geven (voor onderbouw en voor midden- & bovenbouw).
 

Klik hier voor het bestand ATO begeleiding uitstroom om te zien hoe het stroomschema van de uitstroombegeleiding gaat. Klik op dit bestand Tijdspad om te zien hoe het tijdspad eruit ziet van een nieuwkomer in Amstelveen van aanmelding bij het centraal informatieloket tot en met de uitstroom vanaf een taalvoorziening.

Terug naar boven

Individuele casussen 

Ook met heel specifieke vragen kunnen scholen ons benaderen. Over een bepaalde leerling uit je groep, een methode waar je mee werkt of dat je een vraag hebt over de communicatie met ouders. Misschien kun je eerst even kijken of je op onze pagina met achtergrondinformatie een antwoord kunt vinden op je vraag. Anders kun je het formulier invullen op onze contact-pagina.

Terug naar boven

Team-trainingen 

In samenspraak met IB en MT kunnen we ook een training ontwikkelen voor het gehele team of aan de slag gaan met een specifieke bouw van jullie school. Je kunt denken aan een training op het gebied van traumasensitief lesgeven, het functioneel inzetten van de thuistalen van de leerlingen of bijvoorbeeld woordenschatdidactiek. In de specifieke bouwen kunnen we bijvoorbeeld helpen bij het ontwikkelen van materialen bij de zaakvakmethodes of bijvoorbeeld de kleuterleerkrachtvaardigheden op het gebied van klankles verbeteren.

Terug naar boven

Taalbeleid ontwikkelen of verbeteren 

‘Taalbeleid is de structurele en strategische poging van een schoolteam om de onderwijspraktijk aan te passen aan de taalleerbehoeften van de leerlingen met het oog op het bevorderen van hun algehele ontwikkeling en het verbeteren van hun onderwijsresultaten.’ (Van den Branden, K., (2010). Handboek taalbeleid basisonderwijs. Leuven: Acco, p.11)

 

De ene school in Amstelveen heeft het taalbeleid al op papier staan terwijl de andere school nog zoekende is naar de juiste vorm. Wij als ATO willen graag good-practices verzamelen en zo input geven voor het specifieke taalbeleid bij jullie op school.

Terug naar boven

AmstelAcademie 

Als ATO zullen wij regelmatig trainingen/workshops/lezingen/cursussen aanbieden via de AmstelAcademie van Amstelland. Deze trainingen zullen voor leerkrachten van beide stichtingen beschikbaar zijn. Te denken valt aan workshops over het functioneel inzetten van de thuistalen van de leerlingen, traumasensitief lesgeven en vele andere onderwerpen. Het mooie is dat op deze manier scholen van de verschillende besturen met en van elkaar kunnen leren.

Terug naar boven

Coördinatie initiatieven 

In Amstelveen in het algemeen, maar ook op de verschillende scholen van Amstelland en Amstelwijs worden meerderen initiatieven genomen rondom opgroeien, opvoeden en onderwijzen van meertalige kinderen. Om er voor te zorgen dat alle initiatieven zichtbaar zijn in Amstelveen en dat er uitwisseling en samenwerking plaatsvindt willen wij als ATO op de hoogte zijn van uw initiatief zodat we dit bij kunnen houden. Zodra wij horen dat er op een andere plek een idee ontstaat om hetzelfde te gaan ondernemen, kunnen wij mensen doorverwijzen of aan elkaar koppelen. Zo bundelen we onze krachten en zorgen we ervoor dat alle initiatieven toegankelijk worden voor een zo groot mogelijke groep. Het is niet de bedoeling dat wij als ATO alles gaan uitvoeren, nee, wij willen alleen op de hoogte gehouden worden zodat wij een overzicht hebben van wat er allemaal wordt ontwikkeld.

Terug naar boven