top of page
Voor directie

Trainingen

Als ATO kunnen we input geven voor studiedagen en meedenken over invulling van teamtrainingen. Aan het begin van het schooljaar zullen we een overzicht delen van de trainingen die op de planning staan. We gaan ervan uit dat het MT van een school de collega's stimuleert om zich in te schrijven voor bepaalde trainingen, dan wel dat ze contact met ons opnemen om schoolbrede trainingen op studiedagen te komen verzorgen. We maken onze trainingen graag schoolspecifiek, dus we zullen dan voorbereidende gesprekken gaan voeren om de hulpvraag zo concreet mogelijk te maken en in sommige gevallen zullen we ook komen observeren.

Taalbeleidsplan

Tevens kunnen wij de directie begeleiden bij het opstellen van taalbeleid en het ontwikkelen van een meerjarenbeleidsplan om ervoor te zorgen dat de specifieke ondersteuningsbehoeften van meertalige leerlingen gewaarborgd zijn. Omdat de situatie van iedere basisschool verschillend en aan verandering onderhevig is, zijn er geen standaard adviezen te geven.  We komen graag bij jou langs om samen aan de slag te gaan! Vul daarvoor ons contactformulier in.

‘Taalbeleid is de structurele en strategische poging van een schoolteam om de onderwijspraktijk aan te passen aan de taalleerbehoeften van de leerlingen met het oog op het bevorderen van hun algehele ontwikkeling en het verbeteren van hun onderwijsresultaten.’ (Van den Branden, 2010: 11)

 

De ene school in Amstelveen heeft het taalbeleid al op papier staan terwijl de andere school nog zoekende is naar de juiste vorm. Wij als ATO willen graag good-practises verzamelen en zo input geven voor het specifieke taalbeleid bij jullie op school.


 

Bekostiging en inspectie

Bij de opvang van vier leerlingen die minder dan een jaar in Nederland zijn of wanneer jullie school meer dan tien nieuwkomers opvangt, heeft school recht op bijzondere bekostiging. Op www.lowan.nl vind je rekenmodules https://www.lowan.nl/primair-onderwijs/financiering/ 

Om het toezicht aan te kunnen passen aan de situatie van jullie school heeft de onderwijsinspectie verschillende categorieën benoemd van scholen die vluchtelingen opvangen. Een reguliere school die vluchtelingenkinderen opvangt, wordt een type-3 of een type-4 voorziening genoemd. Type-3 scholen hebben 1 of 2 klassen met nieuwkomers. Type-4 scholen hebben enkele nieuwkomers in de reguliere klassen geplaatst. Type-1 en type-2 scholen zijn volledig gericht op nieuwkomers. De manier waarop de onderwijsinspectie toeziet op scholen die nieuwkomers opvangen is te lezen via: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijs-aan-nieuwkomers/vraag-en-antwoord 

Van den Branden, K., (2010). Handboek taalbeleid basisonderwijs. Leuven: Acco.

Anker 1
IMG_20190402_131432805_HDR.jpg
bottom of page