Wie zijn Ellen en Frederike?

Ellen Goossens is 13 jaar op het Palet-Zuid werkzaam geweest in de bovenbouw. Daarnaast maakte ze een aantal jaar deel uit van het MT en begeleidde zij meerbegaafde leerlingen. Eind 2016 werd zij gevraagd om een parttime nieuwkomersgroep (4 ochtenden in de week) op te starten voor gemeente De Ronde Venen en een beleidsplan te schrijven. Tevens adviseerde zij de leerkrachten van de stamscholen bij het opstellen van een zinvol programma voor de nieuwkomers. Inmiddels bestaat Taalklas De Ronde Venen uit twee groepen. Na het afronden van de Post-HBO Leraar Nederlands voor anderstaligen vond Ellen dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging. Ellen kijkt ernaar uit om samen met de leerkrachten een zorgprogramma op maat op te stellen, passend binnen de organisatie van een groep.

Frederike Groothoff was acht jaar werkzaam op Taalschool Utrecht waarbij ze leerkracht was in verschillende groepen. Na haar PABO opleiding heeft ze ook taal- en cultuurstudies gestudeerd en de research master Language and Communication afgerond. Sinds 2014 is zij in deeltijd bezig met haar PhD. Ze hoopt voor het eind van dit jaar haar promotie afgerond te hebben. Het belangrijkste dat Frederike geleerd heeft van haar verschillende opleidingen is de plek die de thuistaal van de leerling mag hebben in het onderwijs. Ze is voorstander van het functioneel inzetten van de thuistaal van de leerlingen op school. Bovendien vindt zij het belangrijk dat iedereen in het onderwijs zich ervan bewust wordt dat nieuwkomers zo’n 6-10 jaar nodig hebben om de nieuwe taal te leren.

IMG_20190207_145737653.jpg

Frederike en Ellen