top of page
Anker 4
Overzicht van de trainingen gegeven door de ATO: 

 

Anker 10
IMG_20190402_131419554.jpg
Anker 8
Anker 2
Anker 3

Beste collega’s!! Vol trots presenteren wij onze kalender!! Op deze kalender vind je voor het schooljaar 2024-2025 alle activiteiten die de Ambulant TaalOndersteuners (ATO’s) en de Onderbouw Specialisten Meertaligheid aanbieden!

Mocht je een vraag hebben over het aanbod of een inspiratiesessie op maat wensen voor jouw team en/of bouw, neem gerust contact op! 


1. Q&A Telefonisch spreekuur

Na iedere vakantie organiseren we een telefonisch spreekuur waarop je ons kan bereiken.

Otto en Ellen zitten klaar voor al jullie vragen :) . Meld je snel aan voor een gesprek middels het contactformulier.
Zie de link onderaan deze pagina of via pagina Contact met de ATO


 

2. Inspiratiesessies Tweedejaarsnieuwkomer voor leerkrachten

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor leerkrachten van groep 4 t/m 8 die een nieuwkomersleerling in de klas hebben of gaan krijgen. Deze bijeenkomsten bieden een opstap naar praktisch handelen na de theoretische basis die gelegd is in de basiscursus NT2 van de Amstelacademie. In totaal bieden we vier bijeenkomsten aan, elke bijeenkomst duurt ongeveer een uur. Je schrijft je dus in voor vier bijeenkomsten. Schrijf je snel in, deze reeks trainingen wordt 1x aangeboden en vol = vol!

 

Bijeenkomst 1 Algemeen

In de eerste bijeenkomst behandelen we algemene, praktische informatie die bij leerkrachten vaak onbekend blijkt, maar die je zeker wel nodig hebt. Zo gaan we in op het type achterstand die nieuwkomers hebben. Daarna bespreken we welke verwachtingen je mag hebben ten aanzien van vorderingen/groei, zowel in leerdoelen als toetsscores. Aansluitend bespreken we waar je keuzes voor ondersteuning/RT op baseert. Aan het eind ontvang je een tipsheet met aanvullende tips en nuttige links.

 

Bijeenkomst 2 Woordenschat

In de tweede bijeenkomst gaan we in op woordenschat en wat ‘ goed’ woordenschatonderwijs is. We bespreken kort hoe nieuwe taal geleerd wordt. Daarna bespreken we welke woorden (nieuwkomers)leerlingen moeten leren en waarom, zowel binnen het taalonderwijs als bij andere vakken en hoe je de verbinding zoekt. Aan het eind ontvang je een tipsheet met aanvullende tips en nuttige links.

 

Bijeenkomst 3 Lezen met begrip

Lezen met begrip is altijd een wisselwerking tussen leesvaardigheid, taalvaardigheid en kennis van de wereld. We gaan kort in op lezen in verschillende leersituaties, daarna ligt de focus op begrijpend lezen als vak op zich en begrijpend lezen in de zaakvakken. We besteden aandacht aan specifieke moeilijkheden voor leerlingen die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Van hieruit bespreken we wat ondersteunend werkt. Aan het eind ontvang je een tipsheet met aanvullende tips en nuttige links.

 

Bijeenkomst 4 Spelling en Rekenen

In de eerste helft van deze bijeenkomst staat spelling centraal. We gaan eerst in op de voorwaarden om goed te kunnen spellen, met name op het belang van een goede klankvaardigheid. We besteden aandacht aan keuzes die je kunt maken in je lessen met betrekking tot leerstof en soorten oefeningen. Ook lichten we verschillende ondersteuningsmogelijkheden toe en gaan we kort in op eventuele dyslexie bij meertalige leerlingen. 

In de tweede helft van de bijeenkomst staat rekenen centraal. We staan stil bij het belang van rekentaal en hoe je deze expliciet aanbiedt in je lessen. We lichten verschillende ondersteuningsmogelijkheden toe. Aan het eind ontvang je een tipsheet met aanvullende tips en nuttige links.

Terug naar boven
 

3. Inspiratiesessies Tweedejaarsnieuwkomer voor IB

Voor IB’ers bieden we twee bijeenkomsten aan. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor IB’ers die weinig tot geen ervaring hebben met het begeleiden van leerkrachten die nieuwkomers in de klas hebben. De focus ligt op het verstrekken van basisinformatie met betrekking tot het verzorgen van onderwijs en ondersteuning. 

 

Bijeenkomst 1

We behandelen algemene informatie die in de praktijk vaak onbekend blijkt, maar die wel echt belangrijk is om onderwijs goed vorm te geven. Zo gaan we in op het type achterstand die nieuwkomers hebben. Daarna gaan we in op verwachtingen die je mag hebben ten aanzien van vorderingen/groei, hierbij maken we gebruik van de leerlijnen en streefdoelen voor nieuwkomers. We bespreken hoe je vorderingen van leerlingen kunt interpreteren en met welke instrumenten/toetsen je kunt meten. Aansluitend bespreken we waar je keuzes voor ondersteuning/RT op baseert. Aan het eind ontvang je een tipsheet met aanvullende tips en nuttige links.

 

Bijeenkomst 2 

Deze bijeenkomst is voor IB’ ers die met nieuwkomers werken waarbij een potentiële zorgvraag speelt. Het gaat met name om zorg rondom taalontwikkeling waarbij we ingaan op de twee meest bevraagde onderwerpen, namelijk TOS en dyslexie. We bespreken stappen die je eerst zelf kunt zetten en wat de voorwaarden zijn voor onderzoek in het kader van meertaligheid. Daarna maken we een kort uitstapje naar zorg omtrent het gedrag. We lichten de diverse instanties toe waar je terecht kunt voor deze specifieke onderwerpen. 

Terug naar boven
 

4. IB Bijeenkomst overgang groep 2 - groep 3

Alleen voor OG Amstelland en Amstelwijs

Het uitgangspunt voor de scholen van OG Amstelland en Amstelwijs is dat nieuwkomers vanuit groep 2 doorstromen naar groep 3 in het reguliere onderwijs. Dit gebeurt ook als een leerling nog maar kort (2/3 maanden) in Nederland in groep 2 onderwijs heeft gehad. Het startende leesproces kan juist helpend zijn bij het verwerven van de Nederlandse taal. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de criteria die afgesproken zijn voor OG Amstelland en Amstelwijs. Ook bespreken we hoe je de inzet van de ATO’s in dit proces kan benutten. 

Terug naar boven
 

5. Netwerk Meertaligheid Coördinatoren 

Alleen voor OG Amstelland en Amstelwijs

We gaan weer aan de slag! En dit keer met beide besturen.

We komen dit schooljaar 4x bij elkaar. Tijdens de eerste bijeenkomst maken we kennis met elkaar, lever je input over de inhoud; waar is behoefte aan? We bepalen samen de inhoud van de sessies 2, 3 en 4.

Terug naar boven

6. Leerkracht  Bijeenkomst overgang groep 2 - groep 3

Het uitgangspunt voor de scholen van Amstelland en Amstelwijs is dat nieuwkomers vanuit groep 2 doorstromen naar groep 3 in het reguliere onderwijs. Dit gebeurt ook als een leerling nog maar kort (2/3 maanden) in Nederland in groep 2 onderwijs heeft gehad. Het startende leesproces kan juist helpend zijn bij het verwerven van de Nederlandse taal. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de criteria die afgesproken zijn voor OG Amstelland en Amstelwijs. Ook bespreken we hoe je de inzet van de ATO’s in dit proces kan benutten. 

Terug naar boven

7. Inspiratiesessie Klank

Deze bijeenkomst is vooral bedoeld voor onderbouw leerkrachten (groep 1-3). We gaan in op de fonologische basisbeginselen van het Nederlands en we bespreken de moeilijkheden van het leren van het Nederlands door tweedetaalleerders. Ook gaan we praktisch aan de slag met hoe een klankles vormgegeven wordt. 

Het doel van de training is bewust worden van het feit dat het leren van klanken verschillend is van het leren van letters, het kunnen geven van een klankles. 

Deze sessie wordt 3 keer aangeboden.

Terug naar boven

8. Inspiratiesessie Taalrijke groep 1 / 2

Deze training is bedoeld voor onderbouw leerkrachten en IB (groep 1-2). We bespreken verschillende aspecten van een taalrijke groep 1/2 aan de hand van verschillende filmfragmenten. We proberen zo praktisch mogelijk aan te sluiten bij de thema’s en routines van de klas. Het doel van de training is: bewust worden van het feit dat taal de hele dag door aanwezig is in de klas. Je leert praktische tips die je meteen kunt uitvoeren. 

Deze sessie wordt 3 keer aangeboden.

Terug naar boven
 

9. Inspiratiesessie Woordenschat in prentenboeken

Deze bijeenkomst is bedoeld voor leerkrachten van groep 1 t/m 3. Prentenboeken voorlezen aan kinderen stimuleert het leesplezier en de taalontwikkeling. Anderstalige leerlingen genieten minder van het voorlezen doordat hun woordenschat nog niet zo groot is. Hoe zorg je ervoor dat de leerlingen net zo genieten van het prentenboek als Nederlands sprekende leerlingen? We gaan aan de slag met prentenboeken en kijken hoe we de tekst kunnen pre teachen. Ook bespreken we welke activiteiten zinvol zijn voor de verwerking. 

Het doel van de sessie is het leren omgaan met prentenboeken zodat de woordenschat en het leesplezier van de anderstalige leerling toeneemt.

Deze sessie wordt 3 keer aangeboden.

Terug naar boven
 

10.Inspiratiesessie 'Spelscript'

Deze bijeenkomst is bedoeld voor leerkrachten van groep 1, 2 en 3 die werken met spel en speelhoeken. Hoe kan een spelscript houvast en inspiratie bieden voor leerlingen? En hoe kan een spelscript voor anderstaligen bijdragen tot het leren van woordenschat en aanzetten tot en verbeteren van de taalproductie?

Aan de hand van de eigen praktijk biedt deze sessie praktische punten en is er ruimte voor eigen inbreng en overleg.

Terug naar boven
 

Inschrijven voor een training of inspiratiesessie? Klik dan hier
Terug naar boven
 

Anker 7
Anker 9
Anchor 6
Anchor 5
Anchor 11
Anchor 12
bottom of page