top of page
Overzicht van de trainingen gegeven door de ATO: 

 

Anker 10
IMG_20190402_131419554.jpg
Anker 8
Anker 2
Anker 3
Anker 4
1. Basistraining meertaligheid.

In deze training staan we kort stil bij wat meertaligheid is en bespreken we de voordelen. We gaan wat dieper in op de stappen van de NT2-didactiek. Het doel van de training is: bewust worden van het feit dat meertaligheid geen taalachterstand betekent, maar dat een tweedetaalleerder een beperkt Nederlands aanbod heeft (gehad) en dat er daarom blijvend aandacht moet zijn voor de taalontwikkeling van deze leerling. 

Terug naar boven

2. Inspiratiesessie 'Klank' 

Dinsdag 21 november  2023, 15.45 - 17.15 uur

Dinsdag 19 december 2023, 15.45-17.15 uur 

Woensdag 17 januari 2024,  15.00-16.00 uur
Dinsdag 13 februari 2024, 15.45-17.15 uur
Woensdag 20 maart 2024, 15.00 - 16.00 uur

Deze bijeenkomst is vooral bedoeld voor onderbouw leerkrachten (groep 1-3). We gaan in op de fonologische basisbeginselen van het Nederlands en we bespreken de moeilijkheden van het leren van het Nederlands door tweedetaalleerders. Ook gaan we praktisch aan de slag met hoe een klankles vormgegeven wordt. 

Het doel van de training is bewust worden van het feit dat het leren van klanken verschillend is van het leren van letters, het kunnen geven van een klankles. 

Terug naar boven

3. Taalrijke groep 1/2. 

Woensdag 8 nov 15.00 uur - 16.30 uur
Deze training is bedoeld voor onderbouw leerkrachten en IB (groep 1-2). We bespreken verschillende aspecten van een taalrijke groep 1/2 aan de hand van verschillende filmfragmenten. We proberen zo praktisch mogelijk aan te sluiten bij de thema’s en routines van de klas. Het doel van de training is: bewust worden van het feit dat taal de hele dag door aanwezig is in de klas. Je leert praktische tips die je meteen kunt uitvoeren. 

Terug naar boven


 

4. Thuistaal waarderen en functioneel inzetten.

Dinsdag 23 april 15.45-17.30.
In deze training staan we stil bij de thuistalen van de leerlingen en bespreken we waarom het nodig is om ruimte te creëren voor deze talen. We leggen uit dat je voor het waarderen en functioneel inzetten van deze talen, de talen zelf niet hoeft te kunnen spreken. Het doel van de training is: kennisdeling over de voordelen van meertaligheid en het leren van didactische en pedagogische vaardigheden om ruimte te geven aan deze talen in zowel de klas als de hele school. 
Terug naar boven

5. Taal in je rekenles.

Bijeenkomsten op verzoek aanvrager. 
Bij rekenen komt natuurlijk ook heel veel taal kijken. In deze training maken we je daar extra bewust van en geven we je veel voorbeelden van materialen zoals rekenwoordenboeken en -posters. We gaan vooral diep in op de werkwijze van de vertaalcirkel. Het doel van de training is: bewust worden van de moeilijkheden en mogelijkheden van taal in de rekenles. Ook leer je praktische tools om hier aandacht aan te besteden. 

Terug naar boven

6. Inspiratiesessie 'Weerwoord", begrijpend lezen. 

Dinsdag 12 december 2023  15.45 - 17.15 uur

Dinsdag 9 januari 2024 15.45 - 17.15

Deze bijeenkomst is vooral bedoeld voor leerkrachten die werken met Nieuwsbegrip. We zoomen in op de Weerwoordlessen van Kentalis; hoe je deze in kunt zetten als pre teaching voorafgaand aan de lessen van Nieuwsbegrip. 

Het doel van deze training is kennis maken met Weerwoord en hoe je dit als pre teaching in kunt zetten ter voorbereiding op je Nieuwsbegriples.

Terug naar boven

7. Woordenschat.  

Bijeenkomsten op verzoek aanvrager.
In deze training worden verschillende woordenschatdidactieken besproken. We staan stil bij de viertakt en de stappen in de NT2 didactiek bij een woordenschatles. Ook geven we tips voor het ontwerpen van woordenschatlessen bij andere lessen dan de taalles. Het doel van de training is: leerkrachten vaardig maken in het ontwerpen van een goede woordenschatles. 

Terug naar boven

8. Omgaan met teksten.  

Dinsdag 14 mei 15.45 - 17.15 2024
Overige bijeenkomsten op verzoek aanvrager.

In deze training staan we stil bij het beter toegankelijk maken van teksten bij verschillende vakken, niet alleen bij voorlezen of de leesles, maar ook bij de rekenles en de zaakvakken. Het doel van de training is: praktische tools aanreiken om de teksten en lessen beter toegankelijk te maken voor meertalige leerlingen

Terug naar boven
 

9. Woordenschat in prentenboeken.  

Woensdag 11 oktober 2023 15.00 - 16.30 uur

Woensdag  28 februari 2024 15.00-16.00 uur

Deze bijeenkomst is bedoeld voor leerkrachten van groep 1 t/m 3. Prentenboeken voorlezen aan kinderen stimuleert het leesplezier en de taalontwikkeling. Anderstalige leerlingen genieten minder van het voorlezen doordat hun woordenschat nog niet zo groot is. Hoe zorg je ervoor dat de leerlingen net zo genieten van het prentenboek als Nederlands sprekende leerlingen? We gaan aan de slag met prentenboeken en kijken hoe we de tekst kunnen pre teachen. Ook bespreken we welke activiteiten zinvol zijn voor de verwerking. 

Het doel van de sessie is het leren omgaan met prentenboeken zodat de woordenschat en het leesplezier van de anderstalige leerling toeneemt.

Terug naar boven

10.Inspiratiesessie 'Een tweedejaarsnieuwkomer in je klas'.


Dinsdag 2 april  2024 15.45-17.15 uur
Dinsdag 11 juni 2024  15.45 - 17.15 uur
Andere bijeenkomsten op verzoek aanvrager.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor leerkrachten van groep 4 t/m 8. Na een jaar les op een taalschool stroomt een leerling door naar jouw groep. Hoe pak je dat aan? Hoe interpreteer je de gegevens die je ontvangt en welke aanpassingen kun je in jouw onderwijs maken om de lessen voor de nieuwkomers toegankelijker te maken? Bijvoorbeeld, hoe ziet de eerste dag eruit? Hoe ga je om met de thuistaal?
We zoomen in op de sociale factoren en het alledaags onderwijs aan deze groep leerlingen. 

Het doel van deze training is je inspireren hoe je door middel van praktische aanpassingen van jouw onderwijsaanbod in kunt spelen op de onderwijsbehoefte van deze groep leerlingen.

Terug naar boven
 

11.Inspiratiesessie 'Spelscript'

Woensdag 22 mei 2024 15.00-16.00 uur.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor leerkrachten van groep 1, 2 en 3 die werken met spel en speelhoeken. Hoe kan een spelscript houvast en inspiratie bieden voor leerlingen? En hoe kan een spelscript voor anderstaligen bijdragen tot het leren van woordenschat en aanzetten tot en verbeteren van de taalproductie?

Aan de hand van de eigen praktijk biedt deze sessie praktische punten en is er ruimte voor eigen inbreng en overleg.

Terug naar boven
 

Inschrijven voor een training of inspiratiesessie? Klik dan hier
Terug naar boven
 

Anker 7
Anker 9
Anchor 6
Anchor 5
Anchor 11
bottom of page