top of page
Welkom bij de ATO


Het doel van de ambulante ondersteuning (ATO) is om onderwijsprofessionals meer
kennis op laten doen en vaardigheden te laten ontwikkelen op het gebied van onderwijs
aan meertalige leerlingen om ervoor te zorgen dat de specifieke ondersteuningsbehoeften
van meertalige leerlingen gewaarborgd zijn.

Concreet houdt dit in:

- Doorstroom van leerlingen vanuit de Taalscholen begeleiden;

- Kennis over meertalige leerlingen  vergroten door middel van inspiratiebijeenkomsten;

- Advies geven met betrekking tot onderwijs aan meertalige leerlingen;

- Coaching on the job;

- Advies geven over het ontwikkelen van meertalig taalbeleid.

'Er is behoefte aan het verwerven van meer kennis, zodat er een gedegen beleid opgesteld kan worden voor de meertalige leerlingen.'

 

IB-er Amstelwijs-school

'In de groepen 1/2 zitten veel leerlingen die nauwelijks tot geen Nederlands spreken. Hier moet ons onderwijs dus op worden aangepast. Onze leerkrachten zijn nu zoekende hoe dat moet.'

IB-er Amstelwijs-school

76147_uGEcnRG04mxWLyjEwOGrGMyHbOSwp3MZWQ
bottom of page