Wat is ambulante taalondersteuning?

Op 1 februari 2019 zijn Ellen Goossens en Frederike Groothoff begonnen als ambulant taalondersteuners binnen Onderwijsgroep Amstelland en stichting Amstelwijs. Eind schooljaar 2021 is Frederike Groothoff gestopt en per 1 oktober nam Annemarieke Rudolphus de  werkzaamheden over tot april 2022.
Aan het begin van schooljaar 2022-2023 werden Nienke van Weezenbeek en Otto Kos gevraagd de functie van ATO binnen Onderwijsgroep Amstelland als nieuwe collega's van Ellen Goossens over te nemen. 

 

Vanwege de grote instroom van nieuwkomers binnen Amstelveen zijn scholen genoodzaakt om het onderwijsaanbod onder de loep te nemen. Als ambulante taalondersteuner (ATO) begeleiden Ellen, Nienke en Otto de leerkrachten en Ib'ers van de 24 scholen van beide stichtingen bij het optimaliseren van het onderwijs aan meertalige leerlingen. Ook zal de ATO desgewenst directies begeleiden bij het opstellen van taalbeleid en het ontwikkelen van een meerjarenbeleidsplan om ervoor te zorgen dat de specifieke ondersteuningsbehoeften van meertalige leerlingen gewaarborgd zijn.

Het doel van de ambulante ondersteuning is: onderwijsprofessionals meer kennis op te laten doen en vaardigheden te laten ontwikkelen op het gebied van onderwijs aan meertalige leerlingen om ervoor te zorgen dat de specifieke ondersteuningsbehoeften van meertalige leerlingen gewaarborgd zijn.

Concreet houdt dit in:

- De nazorg van leerlingen van de Taalscholen verbeteren;

- Kennis over NT2 bij al het personeel vergroten;

- Het ontwikkelen van specifiek taalbeleid stimuleren;

- Zorgen voor extra kennis bij de taalspecialisten. 

Een eerste stap op deze doelen te bereiken was het samenstellen van een handreiking voor leerkrachten van meertalige leerlingen (voor onderbouw en voor midden- & bovenbouw) . Deze handreiking wordt uitgedeeld aan leerkrachten die begeleid worden, maar is ook voor elke andere leerkracht of Ib'er te downloaden.

76147_uGEcnRG04mxWLyjEwOGrGMyHbOSwp3MZWQ

Hoe sluiten we aan bij rekenen als een leerling twee dagen in de taalklas zit?

 

IB-er Amstelland-school

Er is behoefte aan het verwerven van meer kennis, zodat er een gedegen beleid opgesteld kan worden voor de meertalige leerlingen.

 

IB-er Amstelwijs-school

In de groepen 1/2 zitten veel leerlingen die nauwelijks tot geen Nederlands spreken. Hier moet ons onderwijs dus op worden aangepast. Onze leerkrachten zijn nu zoekende hoe dat moet.

IB-er Amstelwijs-school