top of page
Wat is ambulante taalondersteuning?

 

Vanwege de grote instroom van nieuwkomers binnen Amstelveen (en de omringende regio) zijn scholen genoodzaakt om het onderwijsaanbod onder de loep te nemen. Als ambulante taalondersteuner (ATO) begeleiden Ellen, Nienke, Otto, Masja en Sandra de leerkrachten en Ib'ers van de 24 scholen van beide stichtingen bij het optimaliseren van het onderwijs aan meertalige leerlingen. Ook zal de ATO desgewenst directies begeleiden bij het opstellen van taalbeleid en het ontwikkelen van een meerjarenbeleidsplan om ervoor te zorgen dat de specifieke ondersteuningsbehoeften van meertalige leerlingen gewaarborgd zijn.

Het doel van de ambulante ondersteuning: onderwijsprofessionals meer kennis op laten doen en vaardigheden te laten ontwikkelen op het gebied van onderwijs aan meertalige leerlingen om ervoor te zorgen dat de specifieke ondersteuningsbehoeften van meertalige leerlingen gewaarborgd zijn.

Concreet houdt dit in:

- Doorstroom van leerlingen vanuit de Taalscholen begeleiden;

- Kennis over NT2 onder het personeel vergroten door middel van trainingen;

- Advies geven met betrekking tot onderwijs aan meertalige leerlingen;

- Coaching on the job;

- Ontwikkelen van specifiek taalbeleid stimuleren;

Een eerste stap om deze doelen te bereiken was het samenstellen van een handreiking voor leerkrachten van meertalige leerlingen (voor onderbouw en voor midden- & bovenbouw) . Deze handreiking wordt uitgedeeld aan leerkrachten die begeleid worden, maar is ook voor elke andere leerkracht of Ib'er te downloaden.

Wijzigingen per januari 2023. 

Vanwege de toename van meertalige leerlingen, per 1 januari Ambulante TaalOndersteuning (ATO) uitgebreid voor alle scholen van SWV Amstelronde!

 

Vanuit de overheid is een subsidie expertisedeling gelanceerd. Hiervoor zijn nieuwkomersscholen geselecteerd (op basis van leerlingaantal) die deze subsidie aan mogen vragen om vervolgens in hun regio hun expertise te delen.

Zowel Amsteltaal (Amstelwijs) als Wereldschool Amstelveen (OG Amstelland) zijn geselecteerd en hebben de subsidie ontvangen!

 

Wat is het plan?

In Amstelveen (en Ouderkerk) werken we al bijna 3 jaar met Ambulante Taalondersteuning. 

We gaan deze ondersteuning dit kalenderjaar tijdelijk uitbreiden; namelijk binnen de scholen die vallen in SWV Amstelronde. 

Wat is het doel?

Het doel van de ambulante ondersteuning is onderwijsprofessionals meer kennis op te laten doen en vaardigheden te laten ontwikkelen op het gebied van onderwijs aan meertalige leerlingen 

 

Voor wie?

De ambulante taalondersteuning breidt uit naar Uithoorn, Aalsmeer, Kudelstaart, De Kwakel en Duivendrecht. 

 

Hartelijke groet,

 

Otto Kos

Nienke van Weezenbeek

Sandra van Stuijvenberg

Masja Pantlin

Ellen Goossens

76147_uGEcnRG04mxWLyjEwOGrGMyHbOSwp3MZWQ

Vanwege de toename van meertalige leerlingen, per 1 januari Ambulante TaalOndersteuning (ATO) uitgebreid voor alle scholen van Amstelronde!

Meer weten?! Neem gerust contact met ons op via: Contact

Hoe sluiten we aan bij rekenen als een leerling twee dagen in de taalklas zit?

 

IB-er Amstelland-school

Er is behoefte aan het verwerven van meer kennis, zodat er een gedegen beleid opgesteld kan worden voor de meertalige leerlingen.

 

IB-er Amstelwijs-school

In de groepen 1/2 zitten veel leerlingen die nauwelijks tot geen Nederlands spreken. Hier moet ons onderwijs dus op worden aangepast. Onze leerkrachten zijn nu zoekende hoe dat moet.

IB-er Amstelwijs-school

bottom of page